Polityka prywatności

Poniższa informacja przybliżyć ma kwestię przetwarzania danych osobowych użytkownikom sklepu internetowego pododdoradosci.pl którzy dokonali zamówienia poprzez ww. sklep.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel serwisu Irena Cherevyk

Jakie dane będziemy przetwarzać?
Aby dokonać zamówienia należy podać: Imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres wraz z ulicą numerem domu i lokalu oraz miasto z kodem pocztowym. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia i wykonania umowy

 

Jakie przepisy regulują kwestię przetwarzania danych osobowych?
Kwestia ochrony danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r. regulowana jest przepisami tzw. RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane? 
Twoje dane przetwarzać będziemy w celu realizacji zamówienia

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda.

Komu udostępniamy Twoje dane? 
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmiot świadczący usługę czyli administrator danych osobowych oraz podmiot świadczący usługi kurierskie.

Jak długo przechowywać będziemy Twoje dane?
Twoje dane przechowywać będziemy do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zakończenia realizacji zamówienia.

Jakie prawa Ci przysługują?
Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Możesz się też z nami skontaktować w tej sprawie pod adresem e-mail:

Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.